Khoảng bao lâu thì tôi sẽ nhận được tiền hoàn trả đến tài khoản ngân hàng của mình?

Sẽ có 2 đợt chuyển tiền từ GooDeal. 

Đợt 1: Ngày 5 hàng tháng 
Dành cho yêu cầu rút tiền từ ngày 15 đến ngày cuối (ví dụ ngày 30 hoặc 31) của tháng trước đó. 

Đợt 2: Ngày 20 hàng tháng
Dành cho yêu cầu rút tiền từ ngày 1 – 14 trong tháng đó. 

Thời gian lâu nhất để bạn nhận tiền vào tài khoản thành công sẽ từ 20 ~ 23 ngày tùy thuộc vào ngân hàng mà bạn đăng ký.