Tại sao số tiền mà tôi được hoàn lại khác với những gì được ghi trên GooDeal website?

Có thể vì bạn đã nhấp vào liên kết giới thiệu ở GooDeal nhưng bạn lại quyết định mua một sản phẩm khác ở cửa hàng đó.
Với chính sách hoàn tiền ở GooDeal, phần thưởng hoàn tiền sẽ được áp dụng khác nhau tùy thuộc vào từng cửa hàng và từng sản phẩm. Vì vậy, có thể đó là lý do tại sao số tiền hoàn lại bạn nhận được khác với những gì bạn đã nhìn thấy từ lúc đầu.

Để kiểm tra thứ bạn muốn mua sẽ được hoàn tiền bao nhiêu phần trăm, bạn chọn cửa hàng sau đó nhìn bên trái màn hình chi tiết cửa hàng. (Xem hình minh hoạ rõ hơn)

Kiểm tra phần trăm hoàn tiền trong trang chi tiết cửa hàng