Tôi không thể đăng nhập

Khi bạn không thể đăng nhập, có thể do một số trường hợp sau:

1. Email và mật khẩu đăng nhập không đúng:

 Vui lòng kiểm tra lại về khoảng cách, chữ in hoa và chữ in thường ở email và mật khẩu của bạn. 
 Trường hợp bạn quên mật khẩu, truy cập link sau và làm theo hướng dẫn: 

https://goodeal.zendesk.com/hc/vi/articles/360012501012-Qu%C3%AAn-m%E1%BA%ADt-kh%E1%BA%A9u
2. Sử dụng ở các trình duyệt khác: 
* Các trình duyệt nên sử dụng: 
https://goodeal.zendesk.com/hc/vi/articles/360018631831-V%E1%BB%81-tr%C3%ACnh-duy%E1%BB%87t-v%C3%A0-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-Cookie-%E1%BB%9F-GooDeal
Trong các trường hợp: 

*Cookie bị vô hiệu hóa. 
 Vui lòng kiểm tra lại xem “Cookie” có đang được sử dụng ở phần cài đặt trình duyệt không. Chúng tôi khuyên bạn nên thử xóa phần chức năng này và đăng nhập lại. 
Hãy nhấn vào link sau để kiểm tra phần cài đặt Cookie:
https://goodeal.zendesk.com/hc/vi/articles/360018631831-V%E1%BB%81-tr%C3%ACnh-duy%E1%BB%87t-v%C3%A0-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-Cookie-%E1%BB%9F-GooDeal
*Tường lửa hoặc phần mềm bảo vệ đang hoạt động
Khi phần mềm bảo vệ hoặc tường lửa đang hoạt động, bạn có thể không đăng nhập được. Bạn vui lòng kiểm tra lại xem thế nào nhé.