Tôi muốn hiểu rõ hơn về điều kiện rút tiền ở GooDeal

Để thực hiện lệnh rút tiền từ GooDeal về tài khoản ngân hàng, số dư tối thiểu trong tài khoản GooDeal phải là 50,000 VND.
Số tiền tối đa bạn có thể rút hàng tháng là 2,000,000 VND.
Hơn nữa, vui lòng lưu ý rằng số tiền chuyển khoản cho mỗi lần sẽ là 22,000 VND và sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền chuyển khoản cho bạn.

Giải thích tại sao phí rút tiền lại là 22,000 VND?

Số tiền 22,000 VND này trên thực tế sẽ có thể thay đổi (ví dụ: giảm xuống chỉ còn 11,000 VND) tuỳ vào quy định của ngân hàng mà bạn đăng ký trên GooDeal.