Hoàn tiền đến 47.000đ

Tới cửa hàng

Chính sách hoàn tiền

Mua hàng
Hôm nay
Xét duyệt
30 - 60 ngày
Nhận hoàn tiền
Sau 30 - 60 ngày

1. Giới thiệu

Doctor Đồng là dịch vụ tư vấn tài chính cho các khoản vay cầm cố ngắn hạn với khoản vay từ 1 đến 10 triệu đồng, các lựa chọn kỳ hạn vay là 10,20 hoặc 30 ngày được cung cấp bởi các đối tác cho vay của chúng tôi. 
Hiện nay, đối tác cho vay chiến lược các khoản vay cầm cố của Doctor Đồng là Công ty TNHH MTV TMDV Vạn An Phát (VAP).Thanh toán khoản vay sẽ được thực hiện vào cuối kỳ hạn như quy định trong Hợp đồng Vay cầm cố.

2. Điều Kiện Chấp Nhận Đơn Hàng

Đăng kí online đủ điều kiện để vay (Thông báo trên Thank you page) & Doctor Dong kiểm tra và xác nhận thông tin

3. Điều kiện từ chối đơn hàng:

- Form đăng kí online không thành công
- Không thể contact trong vòng 14 ngày
- Không đúng thông tin cá nhân
- Khách hàng không tự điền thông tin
- Khách hàng không thuộc các khu vực cho vay

x
1
ĐĂNG KÝ /
ĐĂNG NHẬP
2
CHỌN CỬA
HÀNG
3
MUA SẮM
4
KIỂM TRA
HOÀN TIỀN
5
RÚT TIỀN