Hoàn tiền đến 292.000đ

Tới cửa hàng
Để tránh trường hợp không được hoàn tiền
Danh mục hoàn tiền
Giá trị đơn hàng thành công dưới 10 triệu
Giá trị đơn hàng thành công trên 10 triệu
Giá trị đơn hàng thành công trên 20 triệu
Giá trị đơn hàng thành công trên 30 triệu
Ngành hàng
% Hoàn tiền
Đá rời, dây chuyền, kim cương, nữ trang,...
0.65%
Đá rời, dây chuyền, kim cương, nữ trang,...
0.65%
Đá rời, dây chuyền, kim cương, nữ trang,...
0.65%
Đá rời, dây chuyền, kim cương, nữ trang,...
292.000đ
Bạc
2.28%
Bạc
2.28%
Bạc
2.28%
Bạc
2.28%
Đồng Hồ
2.28%
Đồng Hồ
2.28%
Đồng Hồ
2.28%
Đồng Hồ
2.28%

Chính sách hoàn tiền

Mua hàng
Hôm nay
Ghi nhận
7 ngày
Nhận hoàn tiền
ngày

1. Giới thiệu

PNJ là công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. 

2. Điều Kiện Chấp Nhận Đơn Hàng

- Khách hàng vào Shop PNJ trên GooDeal và vào chọn Tới cửa hàng để bắt đầu mua hàng
- Thanh toán thành công (Thanh toán khi nhận hàng/ Chuyển khoản/ Thanh toán tại Cửa hàng) 
- Không đổi trả hàng.

Ghi chú: 
- Đối với khách hàng đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tiếp tại cửa hàng. Nếu khách hàng có thay đổi thành một món hàng khác thì sẽ không được hoàn tiền
- Khách hàng sẽ nhận hàng COD thì tối đa là 5 ngày làm việc đối với khu vực Tp.HCM và tối đa 10 ngày làm việc đối với các tỉnh/ thành khác.
 

3. Điều kiện từ chối đơn hàng:

- Khách hàng hủy đơn hàng, không nhận hàng, không thanh toán

- Khách hàng trả lại hàng

4. Tỷ lệ hoàn tiền:

STT Tên nhóm Giá trị đơn hàng công<10 triệu Giá trị đơn hàng thành công>=10 triệu Giá trị đơn hàng thành công>=20 triệu Giá trị đơn hàng thành công>=30 triệu
1

Bạc

2.45% 2.45% nhưng không vượt quá 392.000VNĐ 2.45% nhưng không vượt quá 637.000VNĐ 2.45% nhưng không vượt quá 980.000VNĐ
2 Đá rời, dây chuyền, kim cương, nữ trang CZ, nữ trang ECZ, nữ trang trọng lượng, hàng vỏ, hàng Ý, đá màu 0.7% 0.7% nhưng không vượt quá 98.000VNĐ 0.7% nhưng không vượt quá 171.500VNĐ 315.000VNĐ
3 Đồng Hồ 2.45% 2.45% nhưng không vượt quá 392.000VNĐ 2.45% nhưng không vượt quá 637.000VNĐ 2.45% nhưng không vượt quá 980.000VNĐ


 

x
1
ĐĂNG KÝ /
ĐĂNG NHẬP
2
CHỌN CỬA
HÀNG
3
MUA SẮM
4
KIỂM TRA
HOÀN TIỀN
5
RÚT TIỀN