Quy chế hoạt động

Sản phẩm và dịch vụ cung cấp

GooDeal là dịch vụ đăng những thông tin được cung cấp từ doanh nghiệp bán trực tiếp dịch vụ hoặc sản phẩm. Thông qua GooDeal, khi các thành viên mua hặc sử dụng sản phẩm/ dịch vụ, họ sẽ nhận được một phần cashback (tiền hoàn lại) ứng với phần trăm đã được định sẵn trên giá trị của sản phẩm/dịch vụ đó. Chúng tôi sẽ không thu phí các thành viên khi đăng ký và sử dụng GooDeal. Trường hợp các doanh nghiệp đăng thông tin về sản phẩm/ dịch vụ trên GooDeal, sẽ không có chi phí như phí đăng bài, phí hệ thống, chi phí hành chính, vv xảy ra cho đến khi giao dịch với thành viên được hoàn thành.

Chính sách vận hành

Để việc quản lý ở GooDeal giới hạn ở việc nhận thông tin do người bán cung cấp, do đó, chúng tôi không liên quan đến bất kỳ giao dịch nào giữa thành viên và nhà điều hành doanh nghiệp, chẳng hạn như thanh toán, giao hàng, hoàn trả. GooDeal thực hiện các hoạt động như điều tra, cải tiến, dịch vụ khách hàng, v.v. chỉ dành cho thông tin thành viên và thông tin hoàn tiền trực tiếp từ các thành viên.

Thanh toán

GooDeal không có chức năng thanh toán do chúng tôi chỉ giới hạn ở việc quản lý thông tin cung cấp từ doanh nghiệp bán sản phẩm mà thôi.

Chính sách vận chuyển, giao hàng

Để hạn chế việc xử lý, quản lý tại GooDeal đối với thông tin do người bán cung cấp, chúng tôi sẽ không cung cấp, phân phối các sản phẩm từ các doanh nghiệp. Vui lòng kiểm tra tình trạng vận chuyển, tình trạng giao hàng, số ngày, hoa hồng trên trang web của mỗi công ty.

Chính sách bảo hành, bảo trì

Vì việc xử lý với GooDeal bị giới hạn bởi thông tin do người bán cung cấp, nó không liên quan đến việc bảo hành hoặc bảo trì từng sản phẩm / dịch vụ. Vui lòng kiểm tra với trang web của mỗi công ty.

Chính sách đổi trả

Vì GooDeal chỉ giới hạn ở việc quản lý thông tin do người bán cung cấp, chúng tôi không liên quan đến việc hoàn trả hoặc hoàn lại tiền cho từng sản phẩm / dịch vụ. Vui lòng kiểm tra với trang web của từng công ty.Nếu bạn hủy sản phẩm hoặc dịch vụ, tiền hoàn lại từ GooDeal cũng sẽ không được thực hiện.

x
1
ĐĂNG KÝ /
ĐĂNG NHẬP
2
CHỌN CỬA
HÀNG
3
MUA SẮM
4
KIỂM TRA
HOÀN TIỀN
5
RÚT TIỀN